Khai giảng chuyên đề LÝ 11 “ Điện trường” thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng chuyên đề LÝ 11 “ Điện trường” thầy Cẩn
  • LÝ (Điện trường) học vào 18h15 Thứ 7, khai giảng 28/11

TMK_3619
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long