Khai giảng chuyên đề ĐẠI 11 “Dãy Số” thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

 

  • Khai giảng chuyên đề ĐẠI 11 “Dãy Số” thầy Hùng
  • Dãy Số học vào 18h15 Thứ 2, khai giảng 23/11

thitotnghiep10_FUEG
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long