Hà Minh Đức

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011)

 

SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm
441 Minh Đức     4.5Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long