Search
20 Tháng hai, 2019, 19:03
  • :
  • :

63 trường ĐH, CĐ tham gia coi thi tốt nghiệp THPT

-Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký ban hành quyết định về việc thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

http://gdtd.vn/dataimages/201104/original/images505877_1.jpg

Theo đó, Bộ GD&ĐT uỷ quyền cho 63 ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, trường dự bị ĐH thành lập đoàn thanh tra công tác in sao đề thi, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2011 với số lượng từ 8 đến 15 người tùy từng trường. Trong đó, có 1 trưởng đoàn, 1 thanh tra in sao đề thi, còn lại là thanh tra coi thi.

Khu vực phía Bắc gồm các trường: Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương; ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên; CĐ Sư phạm Trung ương; ĐH Hà Nội; ĐH Ngoại thương; ĐH Kinh tế Quốc dân; ĐH Thương Mại; ĐH Quốc gia Hà Nội; ĐH Sư phạm – ĐH Huế; CĐ Kinh tế- Kỹ thuật – ĐH Thái Nguyên; ĐH Hồng Đức; ĐH Tây Bắc; ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; ĐH Nông nghiệp Hà Nội; ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên; ĐH Y Dược – ĐH Thái Nguyên; ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên; ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên; ĐH Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên; ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên; ĐH Vinh; ĐH Mỏ Địa chất; ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế; ĐH Xây dựng; ĐH Sư phạm Hà Nội 2; ĐH Bách khoa Hà Nội; ĐH Sư phạm Hà Nội; ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng; ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên; ĐH Giao thông Vận tải; ĐH Mỹ thuật Công nghiệp.

Khu vực phía Nam gồm các trường: ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM; ĐH Mở TP.HCM; ĐH Sư phạm TP.HCM; ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM; ĐH Kinh tế TP.HCM; ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng; ĐH Luật TP.HCM; CĐ Công nghệ – ĐH Đà Nẵng; ĐH Giao thông Vận tải, Cơ sở 2; ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP HCM; ĐH Đà Lạt; ĐH Quy Nhơn; CĐ Công nghệ thông tin – ĐH Đà Nẵng; ĐH Đồng Tháp; ĐH Nông Lâm TP.HCM; ĐH Nha Trang; Dự bị ĐH TP.HCM; ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM; ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng; ĐH Cần Thơ; ĐH Kinh tế – ĐH Huế; ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng; ĐH Ngoại thương, Cơ sở 2; CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang; ĐH Tây Nguyên; ĐH Khoa học – ĐH Huế; ĐH Nông Lâm – ĐH Huế; CĐSư phạm Trung ương TP.HCM; ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.HCM; ĐHCông Nghiệp TP.HCM; ĐH Kiến trúc TP.HCM; ĐH Kinh tế-Luật – ĐHQG TP.HCM.

Thời gian thanh tra in sao đề thi theo lịch làm việc của Hội đồng in sao đề thi của Sở GD&ĐT nơi đến thanh tra. Thời gian thanh tra coi thi từ ngày 31/5/2011 đến ngày 05/6/2011

Đoàn thanh tra tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thanh tra các Hội đồng coi thi của Sở GD&ĐT và của Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu-Bộ Quốc phòng đặt trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đến thanh tra.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi theo tài liệu Nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2011 trên website của Bộ GD&ĐT.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *