Search
18 Tháng một, 2018, 09:44
  • :
  • :

Đề thi & Đáp án kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003

Trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo Đề thi & Đáp án kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2003

 KHỐI A:

Môn Toán

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Lý

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Hóa

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

KHỐI B:

Môn Toán

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Hóa

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Sinh

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

KHỐI C:

Môn Văn

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Sử

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Địa

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

KHỐI D:

Môn Toán

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Văn

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Môn Ngoại Ngữ


Tiếng Anh:

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Tiếng Pháp:

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết

 

Tiếng Nga:

 Đề thi  Chi tiết
 Đáp án  Chi tiết