Search
16 Tháng mười hai, 2018, 23:32
  • :
  • :

Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược phát triển GD 2011-2020 cần đánh giá toàn diện

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020.

HS trường THPT Chu Văn An (Hà Nội)

Theo thông báo này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ GD&ĐT tập trung chỉ đạo hoàn thiện lại dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Trong đó, cần lưu ý đánh giá toàn diện việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược; rà soát lại các mục tiêu, định hướng phát triển và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, trọng tâm của giai đoạn 2011-2020, phù hợp với thực tế và có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XI.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT chuẩn bị báo cáo về Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 tại cuộc họp dự kiến tổ chức vào tuần cuối tháng 5 năm 2011.

Nguồn: Báo GDTD
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *