Search
17 Tháng ba, 2018, 19:57
  • :
  • :

Khai giảng Hình Lớp 12 mới thầy Nguyên

Trung tâm bồi dưỡng văn hóa Thăng Long thông báo:

Trung tâm tổ chức khai giảng lớp Hình 12 mới do Thầy Nguyễn Công Nguyên giảng dạy:

Học vào 14h Thứ 3, bắt đầu từ ngày 07/06/2011