Search
22 Tháng tư, 2018, 22:09
  • :
  • :

Đáp án – đề và điểm thi thử đại học đợt 3 khối A và D 2011

Trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng văn hóa Thăng Long thông báo đề – đáp án và điểm thi thử ĐH đợt 3 khối A và D 2011

1. Khối A

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

Môn Lý

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

2. Khối D

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

Môn Anh

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết
Điểm thi Chi tiết

 

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Không có đáp án
Điểm thi Chi tiết