Search
24 Tháng sáu, 2019, 14:46
  • :
  • :

Posts by: Thang Long

Vũ Khánh Vân

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 381 Vũ Khánh Vân 5.5

Lê Bích Hải

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 380 Lê Bích Hải 4.0

Phan Trọng Hưng

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 379 Phan Trọng Hưng 6.25

Đáp án – đề thi thử đại học đợt 3 khối A và D 2010

Trung tâm luyện thi và Bồi dưỡng văn hóa Thăng Long thông báo đề – đáp án thi thử ĐH đợt 3 khối A và D...