Search
22 Tháng tám, 2019, 21:23
  • :
  • :

Bất ngờ với điểm chuẩn cao chót vót các trường trung cấp CAND

Tổng cục Chính trị CAND vừa công bố điểm xét tuyển trung cấp CAND kỳ tuyển sinh 2015.
1_NNAF

Theo đó, mặc dù chỉ là hệ trung cấp, nhưng điểm đầu vào của các trường rất cao. Điểm thấp nhất là 20 điểm, cao nhất lên tới 29 điểm.

Hiện nay, còn trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đang báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và sẽ công bố ngay sau khi được phê duyệt.

Điểm xét tuyển cụ thể như sau:

Trung cấp CSND I
Khối Nam Nữ
A 26.5 29
A1 25 28
C 23 28
D1 23 26.5
Trung cấp ANND I
Khối Nam Nữ
A 26.75 29.0
A1 25.0 27.0
C 24.5 29.0
D1 23.25 28.25
Trung cấp Giao thông thủy phía Bắc
Khối Nam Nữ
A 26.25 27.75
A1 26.25 25.25
C 22.75 28.5
D1 24.75 26.75
Trung cấp CSND VI phía Bắc
Khối Nam Nữ
A 27.25 27.5
A1 24.75 0
C 22.5 28.0
D1 22.5 25.75
Trung cấp CSND II
Khối Nam Nữ
A 24.75 25.5
A1 23.75 26.25
C 23.75 26.75
D1 22.75 24.25
Trung cấp ANND II
Khối Nam Nữ
A 24.25 26.5
A1 23 27.0
C 22.25 26.75
D1 20.75 26.0
Trung cấp CSND III
Khối Nam Nữ
A 24.5 26
A1 24.25 26.5
C 24.25 27.25
D1 22.5 26.25
Trung cấp CSND VI phía Nam
Khối Nam Nữ
A 24.75 26.25
A1 24.0 27.25
C 23.5 27.25
D1 22.25 26.25
CS5
Khối Nam Nữ
A 25 26.5
A1 24.5 27.5
C 23.75 27.5
D1 22.5 26.5
Trung cấp Giao thông thủy Hồ Chí Minh – ĐBSCL
Khối Nam Nữ
A 24.75 24.75
A1 23.5 25.0
C 24.25 27.25
D1 21.5 23.75
Giao thông thủy Tây Nguyên – Nam Trung Bộ – Đông Nam Bộ
Khối Nam Nữ
A 26 26.25
A1 26.25 27.0
C 24.25 27.0
D1 22.5 25.0
Hệ trung cấp Đại học PCCC
Miền Nam Nữ
Bắc 25.0 27.0
Nam 23.5 25.5
Hệ trung cấp Đại học Kỹ thuật HC
 
Vùng Nam Nữ
Phía Bắc    
A 21.25 27.0
A1 20.0 26.25
Phía Nam    
A 22.5 25.75
A1 21.5 24.75