Search
12 Tháng mười một, 2019, 21:19
  • :
  • :

Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối A, A1, B, C, D năm 2014

Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi Đại học khối A, A1, B, C, D năm 2014

thidaihoc

KHỐI A – A1:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Lý

Đề thi Mã 259, Mã 319, Mã 493,Mã 692, Mã 746Mã 825
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 259, Mã 357, Mã 468,Mã 596, Mã 825Mã 973
Đáp án Chi tiết

 

Môn Tiếng Anh

Đề thi Mã 163, Mã 285, Mã 473, Mã 712, Mã 842Mã 973
Đáp án Chi tiết

 

KHỐI B:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 285, Mã 315, Mã 527Mã 683, Mã 739Mã 853
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sinh

Đề thi Mã 169, Mã 397, Mã 426, Mã 538, Mã 815Mã 936
Đáp án Chi tiết

 

KHỐI C:

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sử

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Địa

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

KHỐI D:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Tiếng Anh:

Đề thi Mã 137, Mã 236, Mã 419, Mã 625, Mã 852Mã 946
Đáp án Chi tiết