Search
20 Tháng bảy, 2018, 16:25
  • :
  • :

Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi ĐH-CĐ đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2012

Trung tâm luyn thi và Bi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo Đ thi & Đáp án kỳ tuyn sinh ĐH, CĐ đợt 1, 2 và 3 năm 2012

* Đề và đáp án tuyển sinh ĐH:

KHI A và A1:

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Lý

Đề thi Mã 196; Mã 371; Mã 527; Mã 683; Mã 749; Mã 958
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 296; Mã 384; Mã 528; Mã 647; Mã 752; Mã 913
Đáp án Chi tiết

 

Tiếng Anh

Đề thi Mã 318; Mã 426; Mã 537; Mã 681; Mã 794; Mã 859
Đáp án Chi tiết

 

KHI B

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sinh

Đề thi Mã 297; Mã 415; Mã 524; Mã 731; Mã 836; Mã 957
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 359; Mã 491; Mã 572; Mã 637; Mã 815; Mã 962
Đáp án Chi tiết

 

KHI C

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sử

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Địa

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

KHI D1  và D3

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Tiếng Anh

Đề thi Mã 248; Mã 475; Mã 526; Mã 693; Mã 729; Mã 951
Đáp án Chi tiết

 

Môn Tiếng Nga

Đề thi Mã 197; Mã 425; Mã 538; Mã 724Mã 846; Mã 963
Đáp án Chi tiết

 

Môn Tiếng Pháp

Đề thi Mã 169; Mã 247; Mã 351; Mã 417; Mã 526; Mã 682
Đáp án Chi tiết

 

KHI D4 và D5 

Tiếng Đức:

Đề thi Mã 368; Mã 417; Mã 512; Mã 631; Mã 739; Mã 851
Đáp án Chi tiết

 
 

Tiếng Nhật:

Đề thi ; Mã 286; Mã 374; Mã 463; Mã 531; Mã 617
Đáp án Chi tiết

 
 

Tiếng Trung:

Đề thi Mã 138; Mã 362; Mã 528; Mã 695; Mã 753; Mã 864
Đáp án Chi tiết

 

 * Đề và đáp án tuyển sinh CĐ:

Môn Toán của khối A, A1, B và D

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Lý của khối A và A1

Đề thi ; Mã 396; Mã 574; Mã 613; Mã 842; Mã 937
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa của khối A và B

Đề thi Mã 169; Mã 425; Mã 537; Mã 648; Mã 791; Mã 935
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sinh của khối B

Đề thi Mã 263; Mã 357; Mã 468; Mã 596; Mã 815; Mã 972
Đáp án Chi tiết

 

Môn Địa của khối C

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sử của khối C

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Văn của khối C và D

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Tiếng Anh của khối A1 và khối D

Đề thi Mã 137; Mã 415; Mã 532; Mã 638; Mã 869; Mã 972
Đáp án Chi tiết

 

Môn Tiếng Pháp của khối A1 và khối D

Đề thi Mã 194; Mã 269; Mã 357; Mã 518; Mã 736; Mã 953
Đáp án Chi tiết

 

Môn Tiếng Trung của khối A1 và khối D

Đề thi Mã 173; Mã 236; Mã 491; Mã 625; Mã 859; Mã 947
Đáp án Chi tiết

 

Môn Tiếng Nga của khối A1 và khối D

Đề thi Mã 257; Mã 319; Mã 493; Mã 692; Mã 746; Mã 825
Đáp án Chi tiết
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *