Search
26 Tháng năm, 2018, 02:11
  • :
  • :

Bộ GD-ĐT đẩy mạnh và tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa ký quyết định ban hành chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ GD-ĐT. Theo đó, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành hàng loạt văn bản mới tập trung nâng cao chất lượng giáo dục.

giaoduc

  • Theo dự kiến của Bộ GD-ĐT, trong năm 2013 sẽ có 82 văn bản quy phạm pháp luật và 38 đề án, văn bản cá biệt được ban hành. Hầu hết tất cả các văn bản được ban hành trong năm 2013 nhằm tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Bên cạnh đó cũng ban hành các chính sách đặc biệt để hỗ trợ vùng khó, nâng cao đời sống giáo viên.
  • Cụ thể, tháng 4 sẽ hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới và phát triển giáo dục chuyên nghiệp đến năm 2020; Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013 – 2015 và lộ trình đến năm 2020. Tháng 10 trình Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015… Đối với đội ngũ nhà giáo, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp đối với bậc mầm non, tiểu học…Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *