Search
19 Tháng tám, 2018, 08:39
  • :
  • :

Bộ GD-ĐT đề nghị báo cáo gấp quy mô đào tạo và kết quả TS 2012

Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các trường ĐH, CĐ, TCCN và các Học viện, Viện đề nghị báo cáo gấp quy mô đào tạo kết quả tuyển sinh năm 2012. Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu chậm nhất ngày 15/12 các trường phải có báo cáo.

>> Trường sẽ bị “cắt” đăng thông tin tuyển sinh nếu thiếu nghiêm túc

>> Hạ điểm vẫn không “bói” ra thí sinh

  • Theo công văn của Bộ thì các trường phải báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2012 theo từng trình độ, lĩnh vực đào tạo và phương thức đào tạo. Đào tạo liên thông bao gồm cả phương thức chính quy và vừa làm vừa học. Tổng quy mô học sinh, sinh viên đang đào tạo của trường năm học 2012-2013 theo từng trình độ, lĩnh vực đào tạo và phương thức đào tạo.
  • Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các số liệu báo cáo được cập nhật tại thời điểm ngày 30/11/2012. Đây cũng là mốc cuối cùng để các trường hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2012.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *