Search
18 Tháng chín, 2019, 20:51
  • :
  • :

Bộ GD-ĐT: Huy động HS, SV, GV tham gia tổng vệ sinh trường học

(Luyện thi Thăng Long) -Ngày 2/5, Bộ GD-ĐT có công văn gửi các Sở GD-ĐT, các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch & vệ sinh môi trường năm 2012”. Theo đó, huy động huy động HS, SV, giáo viên tham gia tổng vệ sinh trường học.

Thực hiện Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2012, Bộ GD-ĐT đề nghị các sở GD-ĐT, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp triển khai các hoạt động hưởng ứng “Nước sạch và vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới”.

Theo đó, triển khai chiến dịch cao điểm về truyền thông, tuyên truyền phổ biến sâu rộng trên các phương tiện truyền thông của nhà trường về sử dụng và bảo quản nước sạch, nhà vệ sinh và thực hành vệ sinh nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của HS, SV.

Huy động đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, HS, SV tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải… trong nhà trường.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Biểu dương kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình cấp nước, nhà vệ sinh trong nhà trường.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *