Search
18 Tháng chín, 2019, 02:11
  • :
  • :

Bộ GD-ĐT sẽ “bí mật” thanh tra ở kì thi tốt nghiệp THPT 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng vừa cho hay, sẽ thành lập các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại một số tỉnh, thành phố… Các đoàn thanh tra coi thi sẽ tiến hành theo hình thức thanh tra không báo trước.

Ngoài ra Bộ GD-ĐT sẽ cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đoàn thanh tra của Bộ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai tất cả các khâu của kỳ thi đối với Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh, thành phố, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra của Bộ hoạt động độc lập, không làm thay công tác chỉ đạo của BCĐ thi và hoạt động thanh tra thi của sở GD-ĐT, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng.

Khi thấy cần thiết, cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra có quyền kiến nghị với người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề cần khắc phục, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm và thông báo kịp thời với BCĐ thi. Trong trường hợp ý kiến của cán bộ thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến của BCĐ thi địa phương thì đoàn thanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị và báo cáo về Thanh tra Bộ Trong khi chờ ý kiến giải quyết của Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của BCĐ thi địa phương.

Điểm khác biệt ở kì thi tốt nghiệp THPT năm nay là công tác thanh tra chính được Bộ GD-ĐT giao cho các địa phương chủ động. Bộ không thành lập các đoàn thành ủy quyền như các kì thi năm trước.

Theo đó, Giám đốc Sở GD-ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng đề nghị Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam huy động cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý tham gia đoàn thanh tra thi (nếu thấy cần thiết); ra quyết định thành lập đoàn thanh tra thi; cử Trưởng đoàn và cán bộ, giáo viên tham gia các đoàn thanh tra công tác chuẩn bị thi, sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 của đơn vị mình

Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tổ chức in sao đề thi . Về khâu này Bộ GD-ĐT nhấn mạnh là cần kiểm tra cơ sở in sao đề thi trước khi Hội đồng in sao làm việc; cử 1 cán bộ thanh tra giám sát tại vòng 2 cùng với 1 công an trong thời gian tiến hành in sao đề thi.

Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các Hội đồng coi thi (HĐCT), cứ 7 đến 10 phòng thi bố trí 1 cán bộ thanh tra để giám sát HĐCT và thí sinh thực hiện quy chế thi. Trong trường hợp đặc biệt Giám đốc sở GD-ĐT, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng quyết định số lượng cán bộ thanh tra cắm chốt đối với HĐCT dễ xảy ra sự cố.

Tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ của các HĐCT, nắm tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi. Đặc biệt lưu ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm thi không an toàn.

Quan điểm thanh tra năm nay được Bộ GD-ĐT quán triệt, khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra phải kiên quyết yêu cầu giám thị xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ và theo dõi việc xử lý.

Khi phát hiện lãnh đạo, giám thị, giám khảo, nhân viên của HĐCT, Hội đồng chấm thi vi phạm quy chế hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm thì yêu cầu lãnh đạo hội đồng, Giám đốc Sở GD-ĐT, Cục trưởng Cục Nhà trường lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *