Search
23 Tháng bảy, 2018, 05:40
  • :
  • :

Bộ GD&ĐT sửa đổi đáp án môn lịch sử kỳ thi ĐH đợt 2

(Luyện thi Thăng Long)-Ban chỉ đạo tuyển sinh – Bộ GD&ĐT cho biết có điều chỉnh đáp án và phiếu chấm môn Lịch sử kỳ thi ĐH, CĐ đợt II, phần điều chỉnh nằm trong câu 4a.

Thí sinh thi ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn
Thí sinh thi ĐH, CĐ 2012. Ảnh: gdtd.vn

Nội dung câu 4a là khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh.

Đáp án trước khi điều chỉnh:

Đáp án sau khi điều chỉnh:

Xem toàn bộ đáp án đã điều chỉnh: tại đây
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *