Search
22 Tháng bảy, 2018, 22:10
  • :
  • :

Bộ GD&ĐT tuyển chọn đề tài KH&CN năm 2012

Bộ GD&ĐT vừa có thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài/nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2012.

Theo đó, điều kiện tham gia tuyển chọn là các ĐH, trường ĐH, học viện, trường CĐ, các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ GD&ĐT và các cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ GD&ĐT ban hành.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm: Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài; thuyết minh đề tài (1 bản gốc, 9 bản sao đã được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu); thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ (1 bản gốc, 9 bản sao đã được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận).

Hồ sơ gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ GD&ĐT) trước 16 giờ ngày 13/6/2011.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý cũng đã ký quyết định phê duyệt danh mục đề tài/nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ gồm 181 đề tài, 12 nhiệm vụ để đưa ra tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện năm 2012.

Nguồn: Báo GDTD
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *