Search
18 Tháng tư, 2019, 15:50
  • :
  • :

Bộ Giáo dục chính thức công bố đáp án 8 môn thi THPT quốc gia

Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề và đáp án 8 môn thi THPT quốc gia 2015. Dưới đây là đề và đáp án để thí sinh và bạn đọc tham khảo. 

thidaihoc

Môn Toán

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Lý

Đề thi Mã 138, Mã 274, Mã 426, Mã 682, Mã 841Mã 935
Đáp án Chi tiết

 

Môn Hóa

Đề thi Mã 357, Mã 415, Mã 691, Mã 748 , Mã 836Mã 952
Đáp án Chi tiết

 

Môn Anh

Đề thi Mã 194, Mã 362, Mã 425, Mã 582, Mã 796Mã 931
Đáp án Chi tiết

 

Môn Sinh

Đề thi Mã 159, Mã 268, Mã 483, Mã 725, Mã 851Mã 947
Đáp án Chi tiết

 

Môn Văn

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn S

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết

 

Môn Đa

Đề thi Chi tiết
Đáp án Chi tiết