Search
15 Tháng tám, 2018, 08:04
  • :
  • :

Bộ Giáo dục lên tiếng học sinh Việt giỏi hơn Anh, Mỹ

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả thực hiện của PISA phản ánh đúng năng lực của học sinh, đáng tin cậy.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố kết quả kỳ thi của Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) chu kỳ 2012 vào ngày 03/12/2013. Đây là kỳ đánh giá thứ 5 của PISA nhưng là kỳ đầu tiên Việt Nam tham gia.

Kết quả PISA 2012 của Việt Nam về lĩnh vực Toán học là lĩnh vực trọng tâm của kỳ PISA 2012, Việt Nam đứng thứ 17/65. Lĩnh vực Đọc hiểu: Việt Nam đứng thứ 19/65. Lĩnh vực Khoa học: Việt Nam đứng thứ 8/65.

Bộ Giáo dục lên tiếng học sinh Việt giỏi hơn Anh, Mỹ

Bảng xếp hạng môn Toán của khảo sát PISA 2012.

Theo Bộ GD&ĐT, kết quả thi của Việt Nam khá cao so trong bảng xếp hạng các nước trên thế giới tham gia kỳ thi PISA 2012, đứng trong top 20 nước có điểm chuẩn các lĩnh vực Toán, Đọc hiểu, Khoa học cao hơn điểm trung bình của OECD. Việt Nam đã làm cho thế giới rất bất ngờ.

Điều đó cũng minh chứng năng lực của học sinh Việt Nam có thể đáp ứng được các yêu cầu khung năng lực của OECD hội nhập quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong bài thi PISA.

Bộ GD&ĐT khẳng định, Việt Nam đã rất nỗ lực tham gia PISA 2012. Đồng thời đã rất nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và các nguyên tắc của OECD. Kết quả thực hiện phản ánh đúng năng lực của học sinh, đáng tin cậy. Học sinh Việt Nam đã nỗ lực và cố gắng hết mình để hoàn thành bài thi, đạt kết quả tốt. Điều đó cho thấy học sinh Việt Nam học rất khá, không thua kém gì học sinh OECD.

Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị cho kỳ khảo sát PISA 2015

Theo Bộ GD&ĐT, khó khăn thách thức khi tổ chức PISA lần đầu tiên chu kỳ 2012 tại Việt Nam, đó là Việt Nam vẫn còn thiếu kinh nghiệm tổ chức và dù đã có một số chuyên gia nhưng lực lượng chuyên gia chuyên nghiệp vẫn còn mỏng.

Bộ Giáo dục lên tiếng học sinh Việt giỏi hơn Anh, Mỹ

Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng để chuẩn bị cho kỳ khảo sát PISA 2015.

Cùng với đó, các tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt rất ít, chủ yếu bằng tiếng nước ngoài là khó khăn không nhỏ cho việc tìm hiểu và tiếp cận với PISA lần này.

Việt Nam chưa xây dựng được dữ liệu đầy đủ về các trường có học sinh ở độ tuổi 15. Trong khi đó, Việt Nam có rất nhiều loại hình trường, nhiều tổ chức quản lý, do đó rất khó khăn trong công việc chọn mẫu.

Công tác dịch thuật theo yêu cầu của PISA là một vấn đề thách thức đối với đội ngũ dịch thuật của Việt Nam. Cách thức ra đề thi và cách thức đánh giá của PISA yêu cầu học sinh phải có năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Bộ cho biết, Việt Nam sẽ phân tích kỹ báo cáo kết quả PISA 2012 để xác định đúng các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh để có chính sách thúc đẩy các yếu tố tích cực, khắc phục các yếu tố tiêu cực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, trước mắt là chất lượng giáo dục tiểu học, giáo dục THCS.

Đồng thời, sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng các kĩ thuật, phương pháp của PISA vào công tác đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, nhất là đổi mới cách ra đề kiểm tra, đề thi và phương pháp đánh giá chất lượng trên diện rộng – của từng điạ phương (không phải là đánh giá kết quả của các cá nhân các học sinh). Việt Nam sẽ tiếp tục cố gắng để chuẩn bị cho kỳ khảo sát PISA 2015.

Theo VOV

Xem chi tiết tại: Việt Giải Trí với bài viết Bộ Giáo dục lên tiếng học sinh Việt giỏi hơn Anh, Mỹ
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *