Search
16 Tháng bảy, 2018, 14:18
  • :
  • :

Bộ trưởng Quốc phòng kiểm tra công tác đào tạo nghề ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 9-5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc và kiểm tra tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề tại Trường trung cấp nghề số 23 – Bộ quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh kiểm tra công trình xây dựng trụ sở của trường

Thay mặt Nhà trường, Đại tá, hiệu trưởng Lê Quang Bình đã báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm như Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng giảng đường, mua sắm trang thiết bị giảng dạy và đào tạo nghề cho hàng ngàn học viên.v.v..

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đi kiểm tra thực tế tại các trung tâm, qua kiểm tra đồng chí biểu dương Nhà trường đã xây dựng giảng đường, trang bị cơ sở vật chất đạt chất lượng và bảo đảm tiêu chuẩn phục vụ tốt công tác giảng dạy; đội ngũ cán bộ có chuyên môn, yêu ngành, yêu nghề; tổ chức tốt công tác chiêu sinh đào tạo các ngành; Xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm một lớp tin học

Đồng thời, Đại tướng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới Nhà trường cần chủ động phối hợp với trường nghề trong và ngoài Quân đội để nâng cao, mở rộng hơn nữa chất lượng công tác đào tạo nghề. Nâng cao hệ thống chương trình, giáo trình, có nhiều sáng kiến, cải tiến phương pháp dạy học, sáng chế mô hình học tập, giới thiệu trực quan trên màn hình… làm cho môn học sinh động, hấp dẫn giúp học viên tiếp cận nhanh, nắm bắt tốt để tư duy, sáng tạo, học tập có hiệu quả, chất lượng cao, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH Đất nước.

Nguồn: Báo GDTD
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *