Search
24 Tháng năm, 2018, 10:18
 • :
 • :

Cả nước có 212 chương trình liên kết đào tạo được hoạt động

Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ GD-ĐT vừa công bố danh mục các chương trình liên kết đào tạo đã được phê duyệt, cập nhật đến ngày 2/3/2013.

lienketdaotao

 • Theo lãnh đạo Cục đào tạo với nước ngoài, hiện cả nước có 233 chương trình liên kết đào tạo, trong đó 212 chương trình đang hoạt động và 15 chương trình đã dừng tuyển sinh (cơ sở đào tạo báo cáo không tiếp tục tuyển sinh chương trình) và 6 chương trình đã hết hạn hoạt động.
 • Trong năm 2013, Cục đào tạo với nước ngoài đã cấp phép cho các đơn vị là Chương trình đào tạo thạc sĩ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị của Học viện Tài chính liên kết với Trường ĐH Nam Toulon-var (Pháp); Chương trình Kinh doanh chuyên ngành, Quản trị và chuyên ngành Kế toán trình độ CĐ của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành liên kết với Tổ chức Edexcel (Anh);
 • Chương trình Phương pháp giảng dạy tiếng Anh trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Hà Nội liên kết với Trường ĐH Victoria (Úc); Chương trình Pháp ngữ trình độ thạc sĩ liên kết với Trường ĐH Louvain (Bỉ); chương trình Ngôn ngữ Pháp và Ngữ văn trình độ tiến sĩ liên kết với Trường ĐH Louvain (Bỉ); chương trình Kinh tế doanh nghiệp, Thống kế và Bảo hiểm trình độ cử nhân liên kết với Trường ĐH Sannio (Ý); chương trình Kinh tế và Quản lý, Khoa học thống kê và bảo hiểm trình độ thạc sĩ liên kết với Trường ĐH Sannio (Ý);
 • Chương trình Quản trị công nghiệp trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội liên kết với Trường ĐH KHUD Cao Hùng (Đài Loan);
 • Chương trình Kinh tế tài chính trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân liên kết với Trường ĐH Ohio (Hoa kỳ); chương trình Quản lý nguồn nhân lực chuyên ngành Quản lý nhân dự – Quản lý lao động và tổ chức công việc trình độ thạc sĩ liên kết với Trường ĐH Paris Ouest Nanterre (Paris X) (Pháp);
 • Chương trình Hành chính công trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Kinh tế TPHCM với Trường ĐH Tampere (Phần Lan); chương trình Kinh doanh và thương mại trình độ thạc sĩ liên kết với Trường ĐH Western Sydney (Úc);
 • Chương trình Quản trị kinh doanh, Kế toán trình độ cử nhân của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với Trường ĐH Bolton (Anh);
 • Chương trình Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính trình độ cử nhân của Trường ĐH Ngoại thương liên kết với Trường ĐH Minh Truyền (Đài Loan)…
 • Thông tin chi tiết của các chương trình liên kết đào tạo được cấp phép xem tại: www.moet.gov.vn, www.vied.vnLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *