Search
23 Tháng năm, 2019, 12:24
  • :
  • :

Các cụm thi phải tạo điều kiện giúp đỡ thí sinh và gia đình

Để chuẩn bị tốt cho kỳ tuyển sinh 2011, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cụm thi như Trường ĐH Vinh, ĐH Quy Nhơn và ĐH Cần Thơ hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ nơi ăn, ở cho thí sinh và gia đình thí sinh ở các địa phương về dự thi.

Để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh dự thi tại các cụm, trách nhiệm của các trường ĐH Vinh, ĐH Quy Nhơn và ĐH Cần Thơ phải bảo đảm đủ số phòng thi cho các trường. Mỗi phòng thi có đủ bàn ghế, ánh sáng và các điều kiện về trật tự, an toàn, nước uống, phục vụ y tế cho thí sinh.

Trước ngày 25/5/2011, thông báo cho các trường địa chỉ cụ thể của các điểm thi và các phòng thi; số lượng thí sinh mỗi phòng thi.

Tổ chức in sao đề thi, đóng gói, bảo quản, phân phối đề thi theo đúng quy chế. Có phương án dự phòng in đề thi khi mất điện. Chú ý phòng ngừa thiên tai, hoả hoạn…

Cử đủ cán bộ coi thi, cán bộ y tế, cán bộ phục vụ và lực lượng bảo vệ thi. Tổ chức tập huấn kỹ cho các cán bộ tham gia tuyển sinh. Hướng dẫn và giúp đỡ các trường bố trí nơi ăn, ở cho cán bộ tham gia tuyển sinh.

Đặc biệt, hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ nơi ăn, ở cho thí sinh và gia đình thí sinh ở các địa phương về thành phố dự thi. Có phương án dự phòng và xử lý các tình huống thiên tai bất thường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có phát sinh, các trường báo cáo Bộ GD-ĐT và hội đồng coi thi liên trường tìm biện pháp giải quyết kịp thời.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *