Search
23 Tháng bảy, 2018, 11:39
  • :
  • :

Các đối tượng được miễn, giảm học phí

Dự thảo thông tư liên tịch mới nhất của Bộ GD – ĐT đã quy định cụ thể từng đối tượng được miễn và giảm từ 50-70% học phí.

Các đối tượng được miễn, giảm học phí

Ảnh minh họa

Bộ GD – ĐT, Tài chính, Lao động thương binh và xã hội vừa ban hành dự thảo thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định miễn, giảm và sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục từ mầm non đến bậc phổ thông, đại học.

Ngoài việc quy định các đối tượng được miễn học phí không thay đổi, dự thảo còn nêu cụ thể các trường hợp được miễn giảm từ 50-70%.

Ba đối tượng được giảm 50% học phí là trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên; trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong thời gian 3 năm (tròn 36 tháng) kể từ ngày tốt nghiệp đi học trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

Còn đối tượng được giảm 70% học phí là học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề; chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với lĩnh vực dạy nghề do Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành.

Như vậy, các đối tượng được miễn, giảm học phí đã được quy định theo từng đối tượng cụ thể thay vì áp dụng theo vùng miền như trước đây.

Dự thảo cũng nêu rõ, các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

Học sinh, sinh viên, học viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường được hưởng một chế độ ưu đãi.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập cần gửi thông báo để phòng Lao động thương binh xã hội dừng thực hiện chi trả. Nếu học sinh, sinh viên lưu ban, thời gian học lại sẽ không được chi trả tiền cấp bù miễn, giảm học phí.

Đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp học sau đại học, nghiên cứu sinh không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên trường ngoài công lập cũng sẽ được miễn giảm học phí theo hình thức chi trả cấp bù trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người giám hộ.

Theo TNO

Xem chi tiết tại: Việt Giải Trí với bài viết Các đối tượng được miễn, giảm học phí
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *