Search
22 Tháng bảy, 2018, 16:09
  • :
  • :

Các dòng máy tính được đem vào phòng thi đại học, cao đẳng

Hôm nay, 27-6, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng về danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi.

Về nguyên tắc, theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại …); không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

Cục Công nghệ thông tin nêu danh sách cụ thể các loại máy tính cầm tay thông dụng được phép mang vào phòng thi là:

Các dòng máy Casio: FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500 VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES;

Các dòng máy VinaCal: 500MS, 570 MS;

Các dòng máy Vietnam Calculator: VN-500RS, VN 500 ES, VN 570 RS, VN 570 ES;

Các dòng máy Sharp: EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM;

Các dòng máy Canon: FC 45S, LS 153TS, F 710, F 720.

Các loại máy tính tương đương cũng được mang vào phòng thi.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *