Search
20 Tháng bảy, 2018, 16:16
  • :
  • :

Các em học sinh chú ý!

Trung Tâm Luyện thi và Bồi Dưỡng Văn Hóa Thăng Long xin thông báo tới các bạn học sinh:
Chú ý: Để giảm thiểu tình trạng đánh mất thẻ, sau khi mua thẻ học, các em nên ghi số điện thoại của mình đằng sau thẻ để khi có sơ suất làm đánh mất thẻ.Người nhặt được còn có địa chỉ và thông tin để liên hệ với các bạn (ngoài ra ví và máy tính của các bạn cũng nên đê lại thông tin liên hệ).
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *