Search
22 Tháng bảy, 2018, 21:46
 • :
 • :

Các lớp tổng ôn (dành cho học sinh cũ) ôn tập, hệ thống lại kiến thức

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng long xin thông báo

Các lớp tổng ôn (dành cho học sinh cũ) ôn tập, hệ thống lại kiến thức:

4 lớp Hình thầy Nguyên (mỗi lớp học 6 buổi):

 • Lớp 1: Học vào 14h thứ 3 ngày 14/05, 21/05, 28/05 + ngày 11/06, 18/06, 25/06.
 • Lớp 2: Học vào 16h thứ 6 ngày 24/05, 31/05 + ngày 07/06, 14/06, 21/06, 28/06.
 • Lớp 3: Học vào 9h30′ Chủ Nhật ngày 19/05, 26/05 + ngày 09/06, 16/06, 23/06, 30/06.
 • Lớp 4: Học vào 18h Chủ Nhật ngày 19/05, 26/05 + ngày 09/06, 16/06, 23/06, 30/06.

2 lớp Đại thầy Trinh tuần học 3 buổi:

 • Lớp 1 (ban ngày) 14h thứ 5 + 16h thứ 6 + 14h thứ 7 khai giảng ngày 06/06
 • Lớp 2 (buổi tối) 20h(thứ 4 + thứ 7 + Chủ Nhật) khai giảng ngày 05/06

1 Lớp Đại thầy Dũng:

 • Học vào 16h Chủ nhật khai giảng 09/06

1 Lớp Đại thầy Hùng:

 • Học vào 16h thứ 6 khai giảng 07/06

1 Lớp Lý thầy Cẩn:

 • Học vào (14h + 16h) thứ 7 khai giảng 08/06

1 Lớp Lý thầy Dũng:

 • Học vào 20h thứ 2 + 16h thứ 3 + 20h thứ 4 + 18h thứ 5 khai giảng ngày 05/06

1 Lớp Hóa thầy Dũng:

 • Học vào 14h (thứ 2 + thứ 3 + thứ 5) khai giảng 06/06

1 Lớp Hóa thầy Thiết:

 • Học vào 16h Chủ Nhật khai giảng 09/06

Các lớp Anh và Văn vẫn giữ nguyên lịch học đến hết tháng 6 !

diemsan7
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *