Search
19 Tháng bảy, 2018, 17:21
  • :
  • :

Cách chức 1 phó hiệu trưởng trường trung cấp vì sai phạm trong tuyển sinh

– Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa Quyết định xử lý kỷ luật đối với Trường trung cấp Y Dược Văn Hiến. Theo đó, Cảnh cáo và bãi nhiệm Hội đồng Quản trị.

Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân Trường trung cấp nghề Văn Hiến, nay là Trường trung cấp Y, dược Văn Hiến, như sau: Cảnh cáo và bãi nhiệm Hội đồng Quản trị. Bãi miễn chức vụ Phó hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Đức Tâm và ông Vũ Ngọc Kha. Với các lý do: Sai phạm trong tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2009 và liên kết đào tạo từ năm 2009 đến nay; mất đoàn kết nội bộ để xảy ra khiếu kiện vượt cấp kéo dài, làm ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển của nhà trường.

Công ty Cổ phần Minh Tân (chủ đầu tư xây dựng trường) có trách nhiệm củng cố nhà trường (kiện toàn Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường) theo đúng quy định hiện hành.

Theo: Dân trí
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *