Search
21 Tháng bảy, 2018, 19:40
  • :
  • :

Cảnh báo sai sót khi thu hồ sơ ĐKDT vào ĐH, CĐ

Nếu làm thất lạc hồ sơ ĐKDT dẫn đến thí sinh không được dự thi vào ĐH, CĐ, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp phải bồi thường và đáp ứng mọi yêu cầu của phụ huynh, học sinh.
lephi1

Một số sai sót thường gặp khi thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh được Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cảnh báo.

Đó là nhập sai dữ liệu ở mục 2, thiếu dữ liệu ở mục 3 (nguyện vọng 1 của thí sinh dự tuyển vào trường không tổ chức thi…) ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, sắp xếp bản phô tô phiếu số 1 của trường không tổ chức thi không theo đúng thứ tự danh sách thí sinh lập cho đối tượng này.

Sắp lẫn hồ sơ của thí sinh dẫn đến thí sinh phải dự thi không đúng địa điểm, không đúng ngành, khối, trường.

Nhập sai đối tương ưu tiên (khu vực và diện ưu tiên khác) của thí sinh dẫn đến việc thay đổi  kết quả từ trúng tuyển thành không trúng tuyển. Chẳng hạn, sai từ đối tượng 04 thành 06 (làm giảm mất 01 điểm ưu tiên của thí sinh …)

Sở này nhấn mạnh, mọi sai sót dẫn đến thí sinh không được dự thi, thi không đúng khối, ngành, trường, đối tượng ưu tiên đều gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Các cá nhân, đơn vị ĐKDT cần phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tuyết đối không để sai sót. Nếu có sai sót, căn cứ vào từng phần việc được giao, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo ngành và sẽ bị xử lý theo quy định.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *