Search
18 Tháng chín, 2019, 20:48
  • :
  • :

Category: Điểm chuẩn-sàn ĐH-CĐ

Hơn 1.200 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào ĐHQG Hà Nội

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển vào 6 đại học và một khoa trực thuộc. ĐH Kinh tế có...

350 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dưới đây là mức điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV 3, mức chênh lệch điểm giữa các khu vực...