Search
21 Tháng mười một, 2019, 07:00
  • :
  • :

Category: Điểm thi thử Đại Học

Bài ôn tập môn toán Đại – Thể tích khối đa diện – chia sẻ bởi thầy Trung Trinh

Các bạn tải bằng link sau đây : https://drive.google.com/file/d/0B-t_VqIh0oXodl9DU0stcGR1S1E/view  

Nguyễn Thị Việt Hà

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 450 Nguyễn Thị Việt Hà     3

Thái Bảo Quỳnh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 449 Thái Bảo Quỳnh     2  

Trần Huy Tùng

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 448 Trần Huy Tùng     3  

Lê Tuấn Vũ

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 447 Lê Tuấn Vũ     2  

Vương Thị Dung

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 446 Vương Thị Dung     2.5

Khánh B

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 444 Khánh B     2.5  

Khánh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 443 Khánh     3

Hà Minh Đức

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 441 Hà Minh Đức     4.5  

Trần Quỳnh Phương

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 440 Trần Quỳnh Phương     5  

Hoàng Yến

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 439 Hoàng Yến     9  

Vũ Quỳnh Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 438 Vũ Quỳnh Anh     3.5