Search
18 Tháng chín, 2019, 01:54
  • :
  • :

Category: Môn Anh

Ngọc

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 674 Ngọc 3.75

Trần Ngọc Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 673 Trần Ngọc Anh 5.25

Quỳnh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 672 Quỳnh 4.5

Đỗ Thu Thảo

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 671 Đỗ Thu Thảo 5.0

Quyên

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 670 Quyên 4.0

Nguyễn Hương Ly

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 669 Nguyễn Hương Ly 7.5

Hà My

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 668 Hà My 5.5

Nguyễn Tuyết Mai

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 667 Nguyễn Tuyết Mai 3.5

Vũ Hồng Hà Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 666 Vũ Hồng Hà Anh 6.5

Phạm Quốc Huy

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 664 Phạm Quốc Huy 5.25

Đào Thu Hà Trang

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 663 Đào Thu Hà Trang 6.0

Tạ Thùy Linh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 662 Tạ Thùy Linh 6.25