Search
20 Tháng tư, 2019, 20:00
  • :
  • :

Category: Môn Lý

Mạnh Hùng

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 128 Mạnh Hùng 5.6

Lê Minh Quân

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 127 Lê Minh Quân 4.8

Vy

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 126 Vy 6.6

Thanh Thư

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 125 Thanh Thư 6.0

Duy Tùng

SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 124 Duy Tùng 8.4

Huy Hoàng

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 122 Huy Hoàng 4.6

Trúc Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 121 Trúc Anh 3.6

Huyền

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 119 Huyền 5.0

Phương Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 118 Phương Anh 6.4

Mai

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 117 Mai 6.4

Nguyễn Thị Hằng

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 116 Nguyễn Thị Hằng 7.8

Hà Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 115 Hà Anh 4.4