Search
21 Tháng năm, 2019, 11:43
  • :
  • :

Category: Môn Toán(A)

Đào Thành Nam

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 437 Đào Thành Nam     3.5  

Nguyễn Việt Hùng

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 436 Nguyễn Việt Hùng     3  

Quách Thị Yến

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 435 Quách Thị Yến     6.5  

Tô Thu Hường

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 434 Tô Thu Hường     5  

Nguyễn Thu Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 433 Nguyễn Thu Anh     5  

Hoàng Minh Thái

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 432 Hoàng Minh Thái     3  

Hòa

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 430 Hòa     8

Huyền

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 429 Huyền     4.5  

Đoàn Ngọc Toàn

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 428 Đoàn Ngọc Toàn     7  

Nguyễn Hồng Trang

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 427 Nguyễn Hồng Trang     1.5

Huy

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 425 Huy     2

Đặng Minh Phương

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 424 Đặng Minh Phương     6