Search
21 Tháng năm, 2019, 11:54
  • :
  • :

Category: Môn Toán(A)

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 423 Nguyễn Thị Mỹ Linh     4  

Đặng Xuân Công

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 422 Đặng Xuân Công     6

Tuấn

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 421 Tuấn     4  

Đào Mạnh Hùng

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 420 Đào Mạnh Hùng     1.5  

Nguyễn Quỳnh Trang

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 419 Nguyễn Quỳnh Trang     2.5  

Nguyễn Việt Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 418 Nguyễn Việt Anh     4.5  

Nguyễn Anh Minh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 417 Nguyễn Anh Minh     3

Vũ Thị Trà My

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 416 Vũ Thị Trà My     3  

Đoàn Hồng Linh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 415 Đoàn Hồng Linh     3.5

Tú Uyên

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 414 Tú Uyên     5.5  

Trương Quý Đạt

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 412 Trương Quý Đạt     2.5  

Trần Hương Ly

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 411 Trần Hương Ly     5