Search
22 Tháng tám, 2019, 21:18
  • :
  • :

Category: Môn Văn

Trần Thị Huyền Trang

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 335 Trần Thị Huyền Trang 8.75

Hoài

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 334 Hoài 4.25

Phương Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 333 Phương Anh 2.25

Quỳnh Như

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 332 Quỳnh Như 4.75

Thu Thủy

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 331 Thu Thủy 4.75

Quỳnh Anh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 330 Quỳnh Anh 7.0

Nguyễn Diệu Linh

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 327 Nguyễn Diệu Linh 7.75

Hoàng Yến Nhi

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 325 Hoàng Yến Nhi 5.5

Trịnh Thanh Hà

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 324 Trịnh Thanh Hà 7.5

Nguyễn Khánh Ly

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 322 Nguyễn Khánh Ly 6.75

Nguyễn T.Huyền Trang

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 321 Nguyễn T.Huyền Trang 4.0

Bùi Xuân Mai

Điểm thi thử đại học đợt 1 (13/03/2011) SBD Họ và tên Số tờ Chữ ký Điểm 320 Bùi Xuân Mai 4.25