Search
12 Tháng mười một, 2019, 07:32
  • :
  • :

Category: Thầy Nguyễn Hoàng Kim

Thầy Nguyễn Hoàng Kim

Là một nhà giáo kỳ cựu trong lĩnh vực Vật Lý, nhiều năm đào tạo đội tuyển học sinh giỏi Lý cấp quốc...