Search
21 Tháng mười một, 2019, 06:09
  • :
  • :

Category: Khai giảng lớp mới

Lịch học tháng khóa 2018 – 2019

Các bạn xem lịch học mới nhất tại ảnh hoặc có thể tải xuống từ file sau: Lịch học khóa 2018-2019

Khai giảng lớp Toán trắc nghiệm Ôn thi Đại học Quốc gia thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp Toán trắc nghiệm Ôn thi Đại học Quốc gia thầy...

Khai giảng chuyên đề ĐẠI 11 “Dãy Số” thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo   Khai giảng chuyên đề ĐẠI 11 “Dãy Số” thầy Hùng Dãy...

Khai giảng chuyên đề LÝ 11 “ Điện trường” thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng chuyên đề LÝ 11 “ Điện trường” thầy Cẩn LÝ...

Khai giảng lớp HÓA (hữu cơ) 11 thầy Ngọc Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp HÓA (hữu cơ) 11 thầy Ngọc Dũng Học vào 19h45...

Khai giảng các Chuyên đề 11 – 12 Mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các Chuyên đề 11 – 12 Mới: Khối 12: LÝ (Sóng...

Khai giảng chuyên đề Hóa 11 – 12 “Mới” thầy Thiết

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng chuyên đề Hóa 11 – 12 “Mới” thầy...

Khai giảng chuyên đề 12 Mới “Nguyên Hàm – Tích Phân” thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng chuyên đề 12 Mới: Nguyên Hàm – Tích Phân học...

Khai giảng các Chuyên đề 12 Mới thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng 2 Chuyên đề 12 Mới thầy Trinh: LƯỢNG GIÁC – SỐ...

Lịch học Lớp 10 ĐẶC BIỆT (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo ĐẠI học vào 7h20 đến 8h50 (sáng) Thứ 5, khai giảng 07/01/2016...

Khai giảng chuyên đề Văn “Nghị luận Xã hội” thầy Hưởng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng chuyên đề Văn “Nghị luận Xã hội” thầy...

Khai giảng lớp Văn 12 thầy Hưởng học vào Thứ 5 ngày 16/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo  Khai giảng lớp Văn 12 thầy Hưởng học vào Thứ 5 ngày 16/07...