Search
21 Tháng năm, 2019, 11:51
  • :
  • :

Category: Khai giảng lớp mới

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào hôm nay Chủ nhật ngày 12/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp11, 12 Mới học vào hôm nay Chủ nhật ngày...

Khai giảng các lớp 12 Mới học vào hôm nay Thứ 7 ngày 11/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 12 Mới học vào hôm nay Thứ 7 ngày 11/07 Khối...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 2 ngày 06/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 2 ngày 06/07 Khối 12:...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Chủ nhật ngày 05/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Chủ nhật ngày 05/07...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 6 ngày 03/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 6 ngày 03/07 Khối 12:...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 5 ngày 02/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 4 ngày 01/07 Khối 12:...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 4 ngày 01/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 4 ngày 01/07 Khối 12:...

Khai giảng các lớp Đặc Biệt học vào Tháng 7 khóa học 2015 – 2016

TRUNG TÂM LUYỆN THI VÀ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG XIN THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẬC PHỤ HUYNH: Nhằm ngày càng...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Tháng 6 khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Tháng 6 khóa học 2015...

Lớp Văn (tổng ôn tăng cường) và lớp Hình (luyện đề Mới)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lớp Văn (tổng ôn tăng cường) và lớp Hình (luyện đề Mới)...

Khai giảng các lớp 12 Mới (11 lên) học vào Tháng 5

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo  Khai giảng các lớp 12 Mới (11 lên) học vào Tháng 5 MŨ –...

Môn Hóa – Lớp 12 – 13 Mới (học kỳ II) 2015 – 2016

Lớp Hóa thầy Dũng: Vô Cơ   14h30 Thứ 3 khai giảng 05/01 Hữu Cơ  16h15 Thứ 3  khai giảng 05/01 2 Lớp Hóa...