Search
21 Tháng năm, 2019, 11:51
  • :
  • :

Category: Khai giảng lớp mới

Khai giảng 2 lớp Toán “Đại số tổ hợp – Xác suất” thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng 2 lớp Toán “Đại số tổ hợp – Xác...

Khai giảng lớp Hóa 11 chuyên đề “Ancol” thầy Ngọc Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp Hóa 11 chuyên đề “Ancol” thầy Ngọc...

Khai giảng 2 lớp Toán 12 thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng 2 lớp Toán 12 thầy Hùng LƯỢNG GIÁC học vào 7h30...

Khai giảng lớp LÝ “tổng ôn từ Đề 1 đến Đề 5″ thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp LÝ “tổng ôn từ Đề 1 đến Đề 5″ thầy...

Khai giảng lớp LÝ “tổng ôn từ Đề 12 đến Đề 18″ thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp LÝ “tổng ôn từ Đề 12 đến Đề 18″ thầy...

Khai giảng 2 lớp Văn “nghị luận xã hội” thầy Thanh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng 2 lớp Văn “nghị luận xã hội” thầy Thanh...

Khai giảng lớp LÝ “tổng ôn từ Đề 6 đến Đề 11” thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp LÝ “tổng ôn từ Đề 6 đến Đề 11”...

Khai giảng Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 3 ngày 10/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng  Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay...

Khai giảng lớp Toán “Câu hỏi phụ Hàm Số” (phần nâng cao) thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp Toán “Câu hỏi phụ Hàm Số” (phần nâng...

Khai giảng các Lớp mới học vào Thứ 7 ngày 07/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các Lớp mới học vào Thứ 7 ngày 07/03 LỚP TOÁN...

Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 4 ngày 04/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay...

Khai giảng (miễn phí) lớp LÝ CƠ 12 Mới (11 lên) thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng (miễn phí) lớp LÝ CƠ 12 Mới (11 lên) thầy Cẩn LÝ...