Search
22 Tháng tám, 2019, 21:20
  • :
  • :

Category: Lịch bán thẻ

Thông Báo: Lịch bán thẻ học tháng 11, 12 của khối 11 và 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lịch bán thẻ học tháng 11, 12 của khối 11 và 12 Khối 12: HÌNH...

Thông Báo: Lịch bán thẻ môn Lý 12 thầy Dũng tháng 10, 11

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lịch bán thẻ môn Lý 12 thầy Dũng tháng 10, 11: Ca Lý 16h Chủ...

Thông Báo: Lịch bán thẻ học tháng 10, 11 khối 11 – 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lịch bán thẻ học tháng 10, 11 khối 11 – 12 Khối 12: Anh học...

Thông Báo: Bán thẻ Văn lớp 11 thầy Hưởng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Ca Văn học vào 7h30 Chủ Nhật và ca 9h30 Chủ Nhật buổi ngày...

Thông Báo: Lịch bán thẻ tháng 9 + 10

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Thông Báo: Lịch bán thẻ tháng 9 + 10 Khối 12: Hình học vào 14h...

Lịch bán thẻ Anh cô Chi Mai tháng 8, tháng 9

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo – Lớp Anh 16h (thứ 2 + thứ 4) = 485.000 đ bán vào 15h thứ 2...

Lịch khai giảng lớp mới khối 11 và 12 năm học 2013-2014

Trung tâm bồi dưỡng Văn Hóa Thăng Long thông báo lịch khai giảng lớp mới năm học 2013-2014: Lớp 11: Khai giảng...

Lịch bán thẻ các lớp cấp tốc

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo LỊCH BÁN THẺ CÁC LỚP CẤP TỐC Thẻ bán từ 7h sáng ngày 05/06...

Lịch bán thẻ các lớp tổng ôn (dành cho học sinh cũ ôn tập, hệ thống lại kiến thức)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG XIN THÔNG BÁO LỊCH BÁN THẺ CÁC LỚP TỔNG ÔN (dành cho học sinh cũ ôn...

Lịch bán thẻ học tháng 5, 6 khối 11 – 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh Lịch bán thẻ học tháng 5, 6 khối 11 –...

Lịch bán thẻ học tháng 4 khối 11 – 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh Lịch bán thẻ học tháng 4 khối 11 –...

Lịch bán thẻ khối 11 – 2013

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh lịch bán thẻ khối 11 Lý thầy Cẩn học...