Search
21 Tháng mười một, 2019, 07:05
  • :
  • :

Category: Lịch học

Lịch học tháng khóa 2018 – 2019

Các bạn xem lịch học mới nhất tại ảnh hoặc có thể tải xuống từ file sau: Lịch học khóa 2018-2019

MỞ LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA ( theo cấu trúc đề thi đã được ĐHQG ban hành)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG THÔNG BÁO MỞ  LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA ( theo cấu trúc đề thi đã...

Lịch học Lớp 10 ĐẶC BIỆT (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo ĐẠI học vào 7h20 đến 8h50 (sáng) Thứ 5, khai giảng 07/01/2016...

Môn Anh – Lớp 11 học kỳ II (học nâng cao) khóa học 2015 – 2016

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/01/2016 Lớp Anh 2 – 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4)...

Môn Văn – Lớp 11 (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Thầy Thanh: Học vào 18h Chủ nhật khai giảng 03/01/2016 Thầy Hưởng: (chọn 1 trong 2 lớp) Lớp 1: Học vào 07h45...

Môn Hóa – Lớp 11 (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Thầy Ngọc Dũng: Hóa  học vào 19h45 (Thứ 2+Thứ 4) khai giảng 06/01/2016 Thầy Thiết: Hóa hữu cơ học vào 18h15...

Môn Hóa – Lớp 12 – 13 Mới (học kỳ II) 2015 – 2016

Lớp Hóa thầy Dũng: Vô Cơ   14h30 Thứ 3 khai giảng 05/01 Hữu Cơ  16h15 Thứ 3  khai giảng 05/01 2 Lớp Hóa...

Môn Anh – Lớp 12 -13 học kỳ II 2015-2016 (học nâng cao)

Cô Chi Mai: 3 Lớp; Lớp Anh 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/01/2016 Subscribe reminds start vermontvocals.org...

Môn Toán – Lớp 12 – 13 (học kỳ II) 2015 – 2016

Thầy Trung Trinh ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN học vào 14h15 Thứ 2, khai giảng 04/01 PHƯƠNG TRÌNH – BẤT PHƯƠNG TRÌNH 18h...

Môn Văn – Lớp 12 – 13 Mới (học kỳ II) 2015 – 2016

Thầy Thanh: 2 Lớp Văn; Lớp Văn 1 – 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 04/01 Lớp Văn 2 – 18h (Thứ 2 + Thứ...

Môn Lý – Lớp 11 Mới (học kỳ II) khóa học 2015 – 2016

Thầy Cẩn LÝ (quang hình) học vào 18h15 Thứ 7, khai giảng 16/02 Chú ý: Đến 20/02 chuyển sang học chương trình 12...

Môn Lý – Lớp 12 – 13 (học kỳ II) 2015 – 2016

Lớp Lý Thầy Cẩn: 14h Thứ 5, Lý (sóng ánh sáng) – khai giảng 21/01 16h Thứ 3 , Lý (hạt nhân) – khai...