Search
20 Tháng mười một, 2019, 09:24
  • :
  • :

Category: Điểm tin trung tâm

MỞ LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA ( theo cấu trúc đề thi đã được ĐHQG ban hành)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG THÔNG BÁO MỞ  LỚP ÔN THI ĐẠI HỌC QUỐC GIA ( theo cấu trúc đề thi đã...

Khai giảng lớp Toán trắc nghiệm Ôn thi Đại học Quốc gia thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp Toán trắc nghiệm Ôn thi Đại học Quốc gia thầy...

Khai giảng chuyên đề ĐẠI 11 “Dãy Số” thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo   Khai giảng chuyên đề ĐẠI 11 “Dãy Số” thầy Hùng Dãy...

Khai giảng chuyên đề LÝ 11 “ Điện trường” thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng chuyên đề LÝ 11 “ Điện trường” thầy Cẩn LÝ...

Khai giảng lớp HÓA (hữu cơ) 11 thầy Ngọc Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng lớp HÓA (hữu cơ) 11 thầy Ngọc Dũng Học vào 19h45...

Khai giảng các Chuyên đề 11 – 12 Mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các Chuyên đề 11 – 12 Mới: Khối 12: LÝ (Sóng...

Khai giảng chuyên đề Hóa 11 – 12 “Mới” thầy Thiết

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng chuyên đề Hóa 11 – 12 “Mới” thầy...

Khai giảng chuyên đề 12 Mới “Nguyên Hàm – Tích Phân” thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng chuyên đề 12 Mới: Nguyên Hàm – Tích Phân học...

Khai giảng các Chuyên đề 12 Mới thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng 2 Chuyên đề 12 Mới thầy Trinh: LƯỢNG GIÁC – SỐ...

Khai giảng chuyên đề Văn “Nghị luận Xã hội” thầy Hưởng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng chuyên đề Văn “Nghị luận Xã hội” thầy...

THÔNG BÁO: Chuyển Địa Điểm Học

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Do khu vực Chùa Bộc có dự án Xây dựng của Nhà nước nên Trung...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào hôm nay Chủ nhật ngày 12/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp11, 12 Mới học vào hôm nay Chủ nhật ngày...