Search
21 Tháng năm, 2019, 11:51
  • :
  • :

Category: Điểm tin trung tâm

Khai giảng các lớp 12 Mới học vào hôm nay Thứ 7 ngày 11/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 12 Mới học vào hôm nay Thứ 7 ngày 11/07 Khối...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 2 ngày 06/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 2 ngày 06/07 Khối 12:...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Chủ nhật ngày 05/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Chủ nhật ngày 05/07...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 6 ngày 03/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 6 ngày 03/07 Khối 12:...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 5 ngày 02/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 4 ngày 01/07 Khối 12:...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 4 ngày 01/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 4 ngày 01/07 Khối 12:...

Khai giảng các lớp Đặc Biệt học vào Tháng 7 khóa học 2015 – 2016

TRUNG TÂM LUYỆN THI VÀ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA THĂNG LONG XIN THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẬC PHỤ HUYNH: Nhằm ngày càng...

Lịch bán thẻ Anh cô Chi Mai lớp 11 – 12 Mới khóa học 2015-2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lịch bán thẻ Anh cô Chi Mai lớp 11 – 12 Mới khóa học...

Lịch ôn thi trắc nghiệm ĐH Quốc gia đợt 2

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lịch ôn thi trắc nghiệm ĐH Quốc gia đợt 2: Môn Toán thầy Trung...

Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Tháng 6 khóa học 2015 – 2016

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng long thông báo Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Tháng 6 khóa học 2015...

LỊCH HỌC TỔNG ÔN (dành cho học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo LỊCH TỔNG ÔN (dành cho học sinh ông tập hệ thống lại kiến...

Lớp Văn (tổng ôn tăng cường) và lớp Hình (luyện đề Mới)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo Lớp Văn (tổng ôn tăng cường) và lớp Hình (luyện đề Mới)...