Search
20 Tháng sáu, 2018, 09:26
  • :
  • :

CĐ kinh tế kỹ thuật Sài Gòn đã bầu ra Chủ tịch HĐQT mới

Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Sài Gòn đã thống nhất bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị mới và trình Sở GD-ĐT TPHCM phê chuẩn. Trước đó, vào hôm 4/5/2012, Bộ GD-ĐT đã ra quyết định dừng tuyển sinh năm 2012 đối với trường này.

  • Năm thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) mới của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn (viết tắt: Saimete, 621/13 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) đã thống nhất bầu ông Phạm Huy Tưởng (nguyên Bí thư Đảng bộ nhà trường) làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho GS.TSKH Phạm Phố. Quyết định này đã được trình lên Sở GD-ĐT TPHCM để phê chuẩn.
  • Trước đó, thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT TPHCM, ngày 5/1/2013, trường Saimete đã tiến hành đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2017. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Kim Luyện, chuyên viên phòng tổ chức cán bộ của Sở GDĐT TPHCM đã đến tham dự đại hội này.
  • Có 34/34 cổ đông có mặt, đạt 100% số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Tuy nhiên, khi bước vào đại hội, một số cổ đông mới như vợ chồng ông Hoàng Văn Điều, Hoàng Thị Minh Liên và những cổ đông đang làm việc tại trường như bà Hồ Thị Xuân, Lê Thị Tuyết Loan… không đồng ý với việc sang nhượng vốn góp của một số cổ đông. Lời lẽ qua lại với nhau giữa các cổ đông có phần gay gắt. Ban tổ chức và thành viên HĐQT cũ đã giải thích về việc này, nhưng một số cổ đông chưa hài lòng. Do đó, các thành viên HĐQT yêu cầu các cổ đông có ý kiến bằng văn bản gửi HĐQT, HĐQT sẽ có trách nhiệm trả lời bằng văn bản những yêu cầu, thắc mắc của cổ đông. Tuy nhiên, 15 cổ đông tương đương 44.12% số cổ đông có quyền biểu quyết đã tự ý bỏ về.
  • Căn cứ vào khoản 4 điều 35 của Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và khoản 4 điều 6 Quy chế tổ chức hoạt động của trường Saimete ban hành kèm theo quyết định số 30/2010/QĐ – CĐKTKTSG ngày 29/3/2010 của trường thì đại hội cổ đông này được tiến hành hợp lệ đúng theo quy định của pháp luật. Số cổ đông và số vốn của 19 người còn lại vẫn vượt quá 50%.
Đại hội cổ đông có sự chứng kiến của đại diện Sở GD-ĐT TPHCM
Đại hội cổ đông có sự chứng kiến của đại diện Sở GD-ĐT TPHCM.
  • Sau đó, 19/19 cổ đông có mặt chiếm 100% (19/34 tương đương 55.88% số cổ đông tham dự đại hội) đã tiến hành đại hội. Đại hội đã thống nhất bầu ra HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017. Theo đó, đại hội đã bầu ra được 5 thành viên HĐQT, trong đó có những người cũ từng bị Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng là GS.TSKH Phạm Phố “truất ngôi” như ông Phạm Ngọc Dưỡng (thành viên HĐQT cũ, kiêm Phó Hiệu trưởng) và ông Phạm Huy Tưởng (Bí thư Đảng bộ nhà trường).
  • Tại kỳ đại hội này, GS.TSKH Phạm Phố đã rút ra khỏi danh sách thành viên HĐQT và ông cho biết sẽ từ nhiệm vị trí hiệu trưởng khi “ê kíp” mới lên nắm quyền.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *