Search
22 Tháng bảy, 2018, 04:56
  • :
  • :

Chấm điểm các trường đại học, cao đẳng 2012

(Luyện thi Thăng Long) – Ngày 20/4, Bộ GD-ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ năm học 2011-2012.
Theo lãnh đạo Bọ GD-ĐT, căn cứ tình hình thực tế của giáo dục đại học năm học 2011 – 2012, Bộ tổ chức chia khối thi đua và xem xét đánh giá, khen thưởng các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 theo 15 lĩnh vực công tác.

Theo đó, có hơn 100 lĩnh vực được chấm điểm để xếp loại các trường, những lĩnh vực được cho điểm cao nhất là: Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo; Cung cấp đầy đủ niên giám thống kê của trường trong 5 năm gần nhất hoặc kể từ khi thành lập bao gồm các mảng thông tin về: sinh viên tốt nghiệp, sinh viên đang học, giảng viên (tách theo học hàm, học vị), cơ sở vật chất; Triển khai công nghệ phòng học ảo, công nghệ dạy học qua mạng, họp giao ban qua mạng, tham gia hội thảo trong nước và quốc tế qua mạng…

Các trường có tổng số điểm do các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT đánh giá đạt từ 120 điểm trở lên (điểm từng lĩnh vực phải đạt từ 5 điểm trở lên) và khối thi đua suy tôn xếp thứ Nhất được đưa vào danh sách bình xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua của Bộ.

Các trường hợp có tổng số điểm do các đơn vị chức năng của Bộ GD-ĐT đánh giá từ 100 điểm đến 119 điểm (điểm từng lĩnh vực phải đạt từ 5 điểm trở lên), được đưa vào danh sách đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Trong từng lĩnh vực công tác, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng cho 05 trường đại học, cao đẳng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường gửi báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác chậm nhất vào 30/6/2012.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *