Search
23 Tháng năm, 2018, 05:26
  • :
  • :

Chấm dứt việc dồn chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường TCCN

– Chấm dứt việc dồn chỉ tiêu tuyển sinh từ nhiều ngành vào một số ít ngành học có nhu cầu cao của người học dẫn đến chất lượng giáo dục không đảm bảo.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết như vậy về việc dồn chỉ tiêu sẽ không được tái diễn trong tuyển sinh năm 2011-2012 bởi mùa tuyển sinh năm trước có hiện tượng một số trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tự ý dồn chỉ tiêu từ nhiều ngành vào một số ít ngành học có nhu cầu cao dẫn đến chất lượng giáo dục không đảm bảo.

Thứ trưởng Ga yêu cầu, các sở GD-ĐT chỉ đạo và đôn đốc việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục TCCN, thực hiện dứt điểm công tác đánh giá trong và gửi báo cáo đánh giá trong về Bộ GD-ĐT trong học kỳ I năm học 2011-2012. Kết quả triển khai công tác đảm bảo chất lượng là điều kiện bắt buộc để xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của các trường.

Đồng thời, rà soát việc giao và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2011-2012. Chấm dứt việc dồn chỉ tiêu tuyển sinh từ nhiều ngành vào một số ít ngành học có nhu cầu cao của người học dẫn đến chất lượng giáo dục không đảm bảo. Tập trung chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc rà soát, đánh giá giáo trình TCCN và đề ra giải pháp đảm bảo đủ giáo trình có chất lượng cho giáo viên và học sinh.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện “3 công khai” đối với các cơ sở đào tạo, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong tuyển sinh và tổ chức đào tạo TCCN, cấp phát văn bằng.

nguon: dantri
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *