Search
16 Tháng hai, 2019, 04:30
  • :
  • :

Chỉ tiêu tuyển sinh 2011 của ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Thông tin từ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, dự kiến năm 2011 trường có 1.310 chỉ tiêu vào tất cả các ngành học.

Điểm trúng tuyển theo ngành kết hợp với điểm chuẩn vào trường theo khối thi. Thí sinh đạt điểm chuẩn vào trường theo khối thi nhưng không đủ điểm vào ngành đăng ký dự thi sẽ được chuyển vào ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu.

Dưới đây là chỉ tiêu vào các ngành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội 2011:

Tên trường, ngành học

QHT

Khối Chỉ

tiêu (dự kiến)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

(334 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ĐT: (04) 38585279, (04) 38585279; (04) 38583795; (04)38583795; (04) 35578117;(04) 35578117 Website: http://www.hus.edu.vn

Các ngành đào tạo:

1.310
Khoa Toán – Cơ – Tin học 270
– Toán học

Các hướng chuyên ngành: (1) Toán học; (2) Toán ứng dụng; (3) Toán – Cơ

101 A
– Toán – Tin ứng dụng 103 A
Khoa Vật lý 140
– Vật lý 106 A
– Khoa học vật liệu 107 A
– Công nghệ Hạt nhân 108 A
Khoa Khí tượng – Thủy văn – Hải dương 120
– Khí tượng – Thủy văn – Hải dương học

Các hướng chuyên ngành Khí tượng học: (1) Khí tượng và mô hình hóa khí hậu; (2) Dự báo thời tiết và khí hậu; (3) Môi trường không khí; (4) Biến đổi khí hậu và ứng phó.

Các hướng chuyên ngành Thủy văn học: (1) Thủy lực học và dự báo thủy văn; (2) Quản lý tài nguyên và môi trường nước.

Các hướng chuyên ngành Hải dương học: (1) Vật lý biển; (2) Quản lý tài nguyên và môi trường biển; (3) Công nghệ biển.

110 A
Khoa Hóa học 190
– Hoá học 201 A
– Công nghệ Hoá học 202 A
– Hoá dược 210 A
Khoa Địa lý 120
– Địa lý

Các chuyên ngành: (1) Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý; (2) Sinh thái cảnh quan và môi trường; (3) Địa lý du lịch và du lịch sinh thái; (4) Địa lý và môi trường biển

204 A
– Địa chính

Các chuyên ngành: (1) Quản lý đất đai và môi trường; (2) Công nghệ địa chính; (3) Kinh tế đất và thị trường bất động sản

205 A
Khoa Địa chất 120
– Địa chất

Các hướng chuyên ngành: (1) Dầu khí; (2) Khoáng chất công nghiệp; (3) Tìm kiếm khoáng sản; (4) Ngọc học-đá quý; (5) Địa chất biển; (6) Địa chất du lịch

206 A
– Địa kỹ thuật – Địa môi trường

Các hướng chuyên ngành: (1) Công nghệ nền móng; (2) Tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu; (3) Ô nhiễm môi trường nước và đất; (4) Đánh giá tác động môi trường do khai thác đầu khí, khoáng sản và phát triển công nghiệp; (5) Địa kỹ thuật công trình; (6) Khảo sát xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi và năng lượng

208 A
– Quản lý tài nguyên thiên nhiên

Các hướng chuyên ngành: (1) Quản lý tài nguyên dầu khí, khoáng sản rắn, tài nguyên nước; (2) Quản lý tài nguyên và kinh tế phát triển; (3) Quản lý tài nguyên môi trường sông và biển; (4) Quản lý tài nguyên và phát triển bền vững

209 A
Khoa Sinh học 170
– Sinh học 301 A,B
– Công nghệ Sinh học 302 A,B
Khoa Môi trường 180
– Khoa học Môi trường 303 A,B
– Công nghệ Môi trường 305 A
CÁC NGÀNH SƯ PHẠM (MÃ QHS) 200
– Sư phạm Toán học 111 A 50
– Sư phạm Vật lý 113 A 50
– Sư phạm Hoá học 207 A 50
– Sư phạm Sinh học 304 A,B 50

ĐH Khoa học Tự nhiên tuyển thẳng những thí sinh là thành viên đội tuyển Olympic quốc tế các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Ưu tiên xét tuyển thí sinh đạt giải quốc gia, các đối tượng trên theo quy định của Bộ GD-ĐT (không hạn chế số lượng).

Sau năm học thứ nhất trở đi, nếu có nguyện vọng, sinh viên (SV) được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai ở các đơn vị đào tạo trong ĐH Quốc gia Hà Nội để khi tốt nghiệp được cấp hai văn bằng đại học chính quy.

SV ngành khí tượng-Thủy văn-Hải dương, Công nghệ biển được đăng ký học ngành Công nghệ thông tin, SV ngành Khoa học vật liệu và Công nghệ hạt nhân được đăng ký học ngành Công nghệ Điện tử – viễn thông của Trường ĐH Công nghệ; SV ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên được đăng ký học ngành Kinh tế phát triển của Trường ĐH Kinh tế (ĐHQGHN); SV ngành Địa lý được đăng ký học ngành Địa chính và SV ngành Địa chính được đăng ký học ngành Địa lý của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *