Search
23 Tháng bảy, 2018, 01:55
  • :
  • :

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ba trường ĐH lớn phía nam

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ĐH Sư phạm TP.HCM và ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố chỉ tiêu dự kiến.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM dự kiến tuyển 3.670 chỉ tiêu, trong đó bậc ĐH có 2.970 chỉ tiêu (tăng 170 chỉ tiêu so với năm 2013).

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ba trường ĐH lớn phía nam

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng dự kiến tuyển 3.300 chỉ tiêu (2.100 chỉ tiêu các ngành sư phạm và 1.200 chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm). Như vậy, so với năm 2013 chỉ tiêu dự kiến năm 2014 của trường giảm 500.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ba trường ĐH lớn phía nam

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ba trường ĐH lớn phía nam

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM dự kiến tuyển 1.430 chỉ tiêu. Trong đó, cơ sở tại TP.HCM là 1.055 chỉ tiêu, tại TP.Cần Thơ là 200 chỉ tiêu và TP.Đà Lạt 175 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ba trường ĐH lớn phía nam

Theo TNO

Xem chi tiết tại: Việt Giải Trí với bài viết Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ba trường ĐH lớn phía nam
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *