Search
20 Tháng bảy, 2018, 08:51
  • :
  • :

Chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 2015

Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, ngành, các sở GD&ĐT báo cáo về Bộ kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2014 của tất cả các trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương.
1_VTDX

Báo cáo này là cơ sở để tổng kết và đánh giá công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2014 và chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh năm 2015,

Trong báo cáo, Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, ngành, sở GD&ĐT nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học của từng trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương;

Bộ GD&ĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 và không đăng tải thông tin tuyển sinh của các trường trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2015” và website của Bộ GD&ĐT đối với những đơn vị không báo cáo về Bộ theo các quy định trên.

Số liệu thống kê trong báo cáo phải chính xác và điền đầy đủ nội dung các ô theo quy định, nội dung nào không có số liệu thì ô đó để trống, không cắt bớt, sửa đổi cấu trúc biểu mẫu.

Về dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2015, Bộ đề nghị các bộ, ngành, sở GD&ĐT chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2015 của các trường đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).

Địa phương nào có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh, về mã tỉnh (TP), quận (huyện), thị xã so với năm 2014 (tính đến thời điểm nộp báo cáo này), đề nghị sở GD&ĐT báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT để điều chỉnh và đăng tải trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2015” và website của Bộ GDĐT.

Nếu trong báo cáo của sở GD&ĐT không có nội dung này, Bộ GD&ĐT coi như địa phương đó không có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh và mã tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT đề nghị khi nhận được văn bản này, các bộ, ngành, các sở GD&ĐT chủ động triển khai tới các trường thuộc phạm vi quản lý (Bộ GDĐT không trực tiếp triển khai nội dung này tới các cơ sở đào tạo TCCN trên cả nước), đồng thời chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung nói trên.

Các biểu mẫu báo cáo tải trên website: www.moet.gov.vn, mục tin tức GDCN. Báo cáo gửi về Bộ GD&ĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp) trước ngày 10/1/2015, đồng thời gửi các tệp (bản mềm) theo địa chỉ email: ddduc@moet.edu.vn.